* Vår trafikkskole er godkjent av Statens Vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. (ATL)

*Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærerne har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.

*Som medlem i ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.

*Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.

*Våre undervisningsplaner bygger på lærerplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene godkjennes av Statens Vegvesen.

*NettAdmin gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.